Giảm tải kiến thức 10 môn học ở cấp THCS và THPT

Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT. Theo đó, điều chỉnh theo hướng tinh giản các nội dung ở 10 môn học.

 

Theo Bộ GD-ĐT, việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo đó, 10 môn học sẽ được điều chỉnh nội dung dạy học, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

“Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự học; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự làm; khuyến khích học sinh tự thực hiện”, công văn nhấn mạnh.

Cụ thể, xem nội dung dạy học 10 môn được điều chỉnh dưới đây:

Môn Toán

Môn Ngữ văn 

Môn Vật lý

Môn Hóa học

Môn Sinh học

Môn Lịch sử

 

Môn Địa lý

Môn Công nghệ

Môn Giáo dục công dân

Môn Tin học

Giảm tải kiến thức 10 môn học ở cấp THCS và THPT
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 5842 (năm 2011) về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới, Sở GD-ĐT các tỉnh sẽ chỉ đạo cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Hải Nguyên

Tích hợp giáo dục tài chính trong 6 môn học của chương trình phổ thông mới

Tích hợp giáo dục tài chính trong 6 môn học của chương trình phổ thông mới

Khi xây dựng chương trình phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo tích hợp giáo dục tài chính vào 6 môn học gồm Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tự nhiên và Xã hội, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/10-mon-hoc-duoc-dieu-chinh-noi-dung-day-hoc-670247.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *